Polityka prywatności

Korzystanie z serwisu zleceniadlaopiekunek.pl („Serwis”) oraz Portalu Facebook- fanpage’a ,,zleceniadlaopiekunek.pl – opinie, oferty, porady dla Opiekunek’’, wiąże się z udostępnianiem danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

I. Słowniczek

 1. Administrator Danych Osobowych – DOQU Zając Sp. j. Sp. k. z („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych w Serwisie można się kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl lub listownie na adres ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom.
 2. Serwis – ​należący do Administratora serwis internetowy, dostępny na stronie ​www.zleceniadlaopiekunek.pl
 3. Fanpage – funkcjonujący na portalu Facebook należący do Administratora fanpage’a ,,zleceniadlaopiekunek.pl – opinie, oferty, porady dla Opiekunek’’
 4. Pracodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, publikująca w Serwisie Oferty pracy.
 5. Kandydat – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych, rejestrująca się w Serwisie i mająca możliwość wypełnienia Formularza Aplikacyjnego w serwisie lub Fanpage’u w celu odpowiedzi na Ofertę Pracy opublikowaną w tym Serwisie.
 6. Użytkownik – Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu odnosi się do: każdego użytkownika posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy lub Kandydata w Serwisie (dalej jako: „Użytkownik”, „Pracodawca” lub „Kandydat”), użytkowników odwiedzających Serwis, Fanpage, nieposiadających zarejestrowanego konta w Serwisie („Użytkownik niezarejestrowany”). Określenie „Użytkownik” odnosi się do każdego z zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Określenia „Pracodawca” oraz „Kandydat” odnoszą się odpowiednio do zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy oraz posiadającego zarejestrowane konto Kandydata.
 7. Konto Kandydata – zasoby i ustawienia udostępnione Kandydatowi od momentu Rejestracji, umożliwiający  wyszukiwanie  zamieszczonych w Serwisie Ofert Pracy oraz aplikowanie na wybrane przez siebie Oferty Pracy. Korzystanie z Serwisu w ramach Konta Kandydata jest bezpłatne.
 8. Konto Pracodawcy – zasoby i ustawienia udostępnione Pracodawcy od momentu Rejestracji, służące do zarządzania Usługami, w tym publikacji Ofert Pracy , ich edycji oraz zarzadzania. Korzystanie z usług na Koncie Pracodawcy stanowi usługę płatną.
 9. Regulamin​ – Regulamin świadczenia usług w Serwisie dostępny tutaj [link]
 10. Rejestracja – utworzenie przez Pracodawcę̨, lub Kandydata konta w Serwisie.
 11. Formularz Aplikacyjny – formularz, który służy do składania przez Kandydata Aplikacji, stanowiących odpowiedź na Ofertę Pracy zamieszczoną w Serwisie przez Pracodawcę.
 12. RODO​ – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe, czyli wszystkie informacje dotyczące konkretnej osoby korzystającej
  z Serwisu lub Fanpage’u , są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, zwłaszcza zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („Rozporządzenie RODO”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności powstała w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu.

III.  Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania   danych Facebook – Fanpage

 1. Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w portalu Facebook, odgrywa oczywiście Facebook, my zaś jako administratorzy fanpage’a możemy podejmować jedynie ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami podejmowanymi przez Facebooka mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych, polecamy lekturę tekstu znajdującego się pod tym linkiem: 

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 1. Jeżeli chodzi o nas, to również podejmujemy kroki mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl.
 2. Obserwując nasz fanpage na Facebooku, w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mamy dostęp. Dodając komentarz do naszych treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawiasz w ramach naszego profilu ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe. 
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze fanpage’a. 
 4. Kontaktując się z nami za pośrednictwem Messengera lub formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. 
 5. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
 6. Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w aplikacji Messenger. 
 7. Zasadniczo, nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka – możesz zrobić to tylko Ty. 
 8. Jeżeli chodzi o dane pozyskiwane w ramach Facebook Leads Ads, będą one przez nas przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania. Czas ten każdorazowo wynika z funkcji i celu danej reklamy, co znajduje odzwierciedlenie w treści reklamy. 

IV. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

 1. Dane przetwarzane w ramach świadczenia usług w Serwisie www.zleceniadlaopiekunek.pl  uzyskiwane są od Pracodawców i Kandydatów.
 2. Udostępnione przez użytkowników Serwisu – przy utworzeniu konta Użytkownika, zmianie lub uzupełnieniu danych tego konta, jak również w wyniku każdego działania Użytkownika podczas  korzystania z Serwisu (umieszczanie wypowiedzi, umieszczanie lub przyjmowanie Ofert). Administrator zbiera dane na temat Użytkownika umieszczone w Serwisie, także jeżeli zostaną one w dowolnym momencie ukryte.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań́, aby chronić́ prywatność́ osób korzystających z Serwisu, w szczególności dba o to, by dane osobowe Użytkowników Serwisu pozostawały należycie chronione i w tym celu zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do tych danych osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegając jednocześnie ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w Serwisie prosimy o kontakt pod adresem kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl.
 5. Pracodawcy udostępniają do przetwarzania Administratorowi następujące kategorie danych:
 1. dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji w Panelu Pracodawcy – Administrator przetwarza tu następujące dane: ​nazwa Pracodawcy, siedziba, adres, hasło do Panelu oraz adres mailowy.
 2. dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z procesami rekrutacyjnymi, takimi jak: publikowanie, edycja oraz odświeżanie ogłoszeń́. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Pracodawcę̨ podczas wypełniania formularza w Panelu Pracodawcy oraz dane umieszczone podczas dodawania ogłoszenia.
 1. Podanie danych określonych w pkt 2. Przez Pracodawcę  wymagane jest do prawidłowego korzystania z Panelu Pracodawcy oraz świadczenia usług w Serwisie. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest niezbędność́ do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. W przypadku Kandydatów Administrator pobiera i przetwarza następujące dane:
 1. przy aplikowaniu na Oferty Pracy -​ administrator zbiera ​dane osobowe Kandydatów dotyczące: dane dotyczące wyszukanych i oglądanych przez Ciebie ofert pracy, ofert pracy, na które zaaplikowałeś, logowania, aktualizacji Profilu, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz numeru IP Kandydata, a także datę̨ przesłania aplikacji do Pracodawcy i adres email podany podczas wypełniania formularza aplikacyjnego. 
 2. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymywania informacji o nowych ofertach pracy ​- Administrator zbiera następujące dane: imię i nazwisko Kandydata, adres mailowy Kandydata, znajomość języka, umiejętności dodatkowe, oczekiwania; więcej informacji zawarto w punkcie dotyczącym dopasowywania ofert .
 3. Przy rejestracji konta Kandydata w Serwisie pobierane i przetwarzane są następujące dane: adres mailowy, hasło w Serwisie, imię, nazwisko, ewentualnie wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia.
 1. Podanie danych ujętych w punkcie 2. Przez Kandydata jest wymagane do prawidłowego korzystania z Konta Kandydata. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest 
 2. ust. 1 lit. b RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingu usług własnych Serwisu, w tym usług Pracodawców publikujących ogłoszenia w Serwisie.

V. Wypełnienie formularza aplikacyjnego

 1. Administrator świadczy usługę polegającą na gromadzeniu aplikacji Kandydatów na ogłoszenie o pracę zamieszczonych w Serwisie za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod ofertą lub na fanpage’u. a następnie przesyłaniu ich Pracodawcy.
 2. Kandydat, korzystając z formularza aplikacyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Administrator wyjaśnia, że żądanie usunięcia danych podanych przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usuniecie danych Kandydata z Serwisu. Informujemy jednak, że powyższe pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych przez Pracodawcę̨, które w procesie automatycznego przekazania danych je otrzymał i do którego należy skierować odrębne żądanie ich usunięcia.
 4. Administrator nie gromadzi danych, które są przekazywane Pracodawcy z pominięciem Serwisu lub fabpage’a np. wysyłanych pocztą tradycyjną, w wiadomości e-mail bezpośrednio do Pracodawcy, za pośrednictwem formularza aplikacyjnego bezpośrednio na stronie Pracodawcy.

 VI Prawa Użytkownika-Facebook

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na naszym fanpage’u. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w serwisie Facebook. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji naszego profilu – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów naszego fanpage’a.


VII. Prawa Użytkownika – Serwis

1. Każdemu Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego Danych osobowych
przez Administratora, zgodnie z rozdziałem III: art. 15-22 RODO:

Jakie prawo?Na czym polega?Sytuacje wyłączające realizację prawa
Prawo dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO)Użytkownik otrzymuje zestawienie Danych osobowych pozyskanych od Niego przez Administratora i przetwarzanych w Serwisie.Brak
Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO)Użytkownik może zgłosić potrzebę aktualizacji, uzupełnienia przekazanych Administratorowi swoich Danych osobowych lub zażądać poprawienia, jeżeli Administrator posiłkuje się błędnymi.Brak
Prawo do usunięcia danych  („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Administrator usuwa wszelkie Dane osobowe, które pozyskał od Użytkownika. Prawo to jest realizowane bez zbędnej zwłoki, przy wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności:
1) Posiadane Dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi do realizacji celu lub ustał cel, dla którego Dane osobowe są przetwarzane.
2) Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, która jest jedyną podstawą prawną dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Użytkownik zgłasza sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego Danych osobowych, opartego na uzasadnionym interesie Administratora jako Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Administrator przetwarza Dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
5) Przepisy prawa wymagają usunięcia Danych osobowych.
Przepisy prawa wymagające dalszego przetwarzania – przechowywania Danych osobowych pomimo braku celu ich przetwarzania.
Cele archiwalne.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora bądź Użytkownika.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych, czyli może zobowiązać Administratora np. do ich nie udostępnienia innemu podmiotowi do wykorzystania dla realizacji wysyłki marketingowej, do wstrzymania dostępu do nich przez pracowników Administratora. Użytkownik może skorzystać z tego prawa  w następujących sytuacjach:
1) Ma wątpliwości co do prawidłowości Danych osobowych posiadanych przez Administratora i chce wyjaśnić wątpliwości.
2) Administrator już nie potrzebuje danych dla realizacji celu, lecz Użytkownik nie chce by były usunięte, aby móc dochodzić roszczeń wobec Administratora lub bronić się przed nimi.
3) Użytkownik zgłosił sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych i chce otrzymać informację od Administratoa czy jego uzasadnione interesy jako podstawy dla przetwarzania Danych osobowych są nadrzędne wobec interesów, praw Użytkownika.
Brak
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)Użytkownik może zgłosić żądanie przygotowania przez Administratora zestawienia ze swoimi Danymi osobowymi, a następnie byAdministrator przekazał zestawienie innemu podmiotowi – Administratorowi danych osobowych. Prawo to jest realizowane, jeżeli:
1) Administrator przetwarza Dane osobowe w oparciu o zgodę Użytkownika lub dane są niezbędne do wykonania umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
2) Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany = w systemach informatycznych.
Brak
Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych (art. 21 RODO)Użytkownik może zgłosić Administratorowi sprzeciw na dalsze przetwarzanie swoich Danych osobowych bez względu na przyczynę. Administrator wykaże Użytkownikowi, że własne uzasadnione interesy dla przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika.
Dane są przetwarzane dla celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.
Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)Użytkownik ma prawo do bycia ocenianym na podstawie kompleksowych działań w oparciu o Dane osobowe pozyskane od Użytkownika, nie tylko przez specjalne algorytmy zestawiające dane ze sobą, ale również przez czynności podejmowane przez pracowników.Podejmowanie decyzji jest niezbędne dla realizacji umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
Przepisy prawa uprawniają do podejmowania tego typu decyzji.
Użytkownik wyraził zgodę na podejmowanie tego typu decyzji.
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO)Użytkownik może odwołać wcześniej wyrażoną dobrowolnie akceptację na przetwarzanie swoich Danych osobowych. Wszędzie tam, gdzie zgoda jest jedyną dla Administratora podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych, tam to prawo jest bezwzględnie realizowane. Czyli m.in.:
1) prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
2) wysyłka newsletterów;
3) uczestnictwo w konkursie.
Brak
Prawo do złożenia skargi na przetwarzanie Danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. d RODO; art. 14 ust. 2 lit. e RODO)Użytkownik może powiadomić organ kontrolny RODO – w Polsce to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że Administrator narusza przepisy RODO.
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, numer telefonu: 606-950-000
Brak
 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować dane osobowe, które są niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. A w szczególności:
  1. nazwa firmy lub imię i nazwisko,
  2. adres mailowy,
  3. historię aplikacji.(podstawa prawna art. 17 RODO)
 1. Żądania Użytkownika wynikające z powyższych praw są realizowane w następujących przedziałach czasowych:
  1. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, jednak w czasie nie dłuższym niż miesiąc.
  2. w przypadku skomplikowanych żądań lub większej liczby żądań Administrator zastrzega sobie możliwość realizacji żądania w czasie do 2 miesięcy, uprzednio informując o tym fakcie Użytkownika.
  3. aktualizacja wprowadzonych w systemach informatycznych żądań może wynosić do 48 godzin.
 2. Administrator zastrzega również, że może odmówić realizacji któregokolwiek z praw określonych w art. 15 – 22 RODO w sytuacji kiedy Użytkownik składa wnioski w sposób ustawiczny, nadmierny, bez żadnego uzasadnienia. Za każdym razem Administrator uzasadni odmowę dla realizacji wskazanego we wniosku prawa. Przez ustawiczny i nadmierny charakter rozumiemy przesyłanie kolejnych wniosków z podobną prośbą do pierwszego, pomimo dokonania rozpatrzenia i poinformowania o jego realizacji, np. Użytkownik przesyła wniosek o dostęp do informacji, Administrator realizuje – przesyła zestawienie posiadanych informacji, a Użytkownik przesyła drugi i kolejny raz ten sam wniosek, nie wyjaśniając powodu przekazania ponownej prośby o informacje.
 3. W ramach prawa do wycofania zgody, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W dalszych rozdziałach zostały przedstawione szczegółowe informacje odnośnie wycofania zgody w związku z określonym celem (rekrutacja, marketing, konkursy itd.).

VIII. Odbiorcy danych osobowych przekazanych Administratorowi – Serwis oraz Fanpage

 1. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom Administratora, jak i podmiotom powiązanym, w celu należytego wykonania umowy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym (podprzetwarzającym) dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecimy świadczenie usług, wymagających przetwarzanie danych, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Skargi, wnioski, zapytania

 1. Użytkownik ma możliwość zgłaszania wniosków, skarg oraz zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących mu praw.
 2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw do ochrony danych osobowych, a także innych praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO.
 3. W ramach rozpatrywania skarg i wniosków, Administrator może przetwarzać dane podane przez Pracodawcę w Panelu Pracodawcy,  także dane Kandydata podane przy rejestracji w Serwisie, formularzu aplikacyjnym lub w ramach zgłoszenia drogą mailową, będących przyczyną skarg lub wniosków, jak również dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes Serwisu oraz fanpage’a, dotyczący poprawnej funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartymi na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekwowania roszczeń, Administrator może przetwarzać dane osobowe podane w panelu Pracodawcy, a zwłaszcza: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer NIP, numer KRAZ w przypadku Agencji zatrudnienia, adres mailowy oraz inne podane przez Pracodawcę, niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes Administrator związany z ustaleniem, dochodzeniem oraz egzekwowaniem roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

XI. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. treści, które są publikowane w Serwisie przez podmioty podające się za Pracodawców, w szczególności w postaci ofert pracy czy profili/wizytówek Pracodawców;
 2. treści znajdujące się na stronach internetowych niebędących własnością Administratora, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach np. odesłanie do strony Pracodawcy;
 3. treści Ofert Pracy zamieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie oraz ochronę nazw własnych Pracodawców, znaków towarowych zamieszczonych w Ofertach Pracy publikowanych w Serwisie;
 4. treść Ofert oraz ochronę nazw własnych wszystkich Reklamodawców publikujących treści w Serwisie.
 5. utratę przez Użytkownika danych osobowych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria) lub innych okoliczności niezależnych od Administratora (w tym działanie osób trzecich).
 6. szkody spowodowane udostępnianiem przez Pracodawcę lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem dostępu do Panelu Pracodawcy;
 7. Podanie przez Pracodawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich podczas rejestracji.

XII. Polityka cookies „ciasteczka”

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy językowej.
 2. Używamy cookies w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:
  1. Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę w naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
  2. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
 4. Serwis korzysta z:

– odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych z naszym Serwisem,

– wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich,

– z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetla, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 1. Platforma nie wykorzystuje technologii: sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);
 2. Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.
 3. W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.
 4. Uwaga: w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Serwis, istnieje możliwość utraty dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 7. Nasz fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od niego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/ Podkreślamy, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies.

XIII. Marketing Facebook

 1. Korzystamy z systemu reklam Facebook Leads Ads, który może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeżeli stworzona przez nas reklama zakłada opcję przekazywania nam określonych danych osobowych. Zakres zbieranych danych oraz cel ich przetwarzania wynika każdorazowo z treści i funkcji danej reklamy. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Wyrażoną zgodę w każdym momencie możesz cofnąć
 3. W ramach naszego serwisu Facebook korzystamy z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystujemy w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Twoją identyfikację. 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona, w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w sposobie przetwarzania danych czy określenia danych kontaktowych. Jeżeli zmiana polityki prywatności będzie związana ze zmianą celu przetwarzania danych konkretnych osób, Administrator powiadomi takie osoby zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.
 2. Polityka Prywatności jest dokumentem zgodnym z przepisami prawa.