Zgłoszenie złych warunków – niemieckie videofiszki z lektorem

Zwroty niemieckie z wymową dla opiekunek osób starszych. 60-sekundowe videofiszki, które pomogą Ci przypomnieć sobie i nauczyć się ważnych słówek. Dzisiaj poznasz zdania, które są potrzebne podczas zgłaszania stanu podopiecznego lub innych problemów na zleceniu. 

Podopieczny nie sypia w nocy

Der Patient schläft nicht gut in der Nacht

Podopiecznemu zdarzają się napady agresji

Der Patient verhält sich manchmal aggressiv

Proszę o przepisanie nowych leków

Verschreiben Sie bitte neue Medikamente

Czy w sytuacji napadów agresji mogę wezwać pogotowie?

Darf ich Notdienst anrufen, wenn der Patient aggressiv ist?

Mam duży problem z zachowaniem seniora

Ich habe sehr große Probleme mit dem Verhalten des Senionen

Proszę się uspokoić

Beruhigen Sie sich bitte

Zostaw swój komentarz